Finn det forbrukslånet som passer deg best!

Forbrukslaan.dk

Velkommen til Forbrukslaan.dk

 

 

Dette nettstedet er tiltenkt deg som vurdere å skaffe deg et forbrukslån og ønsker å orientere deg i markedet. Vi vil presentere de forskjellige aktørene og deres tilbud. Trekke frem fordeler og ulemper med forbrukslån generelt og sette fokus på hva forskjellen på det forskjellige lånene er.

 

Mange får avslag på søknad om forbrukslån uten å forstå hvorfor. For noen kan det skyldes at kredittverdigheten rett og slett ikke er god nok selv om de ikke er registrert med noer negativ betalingsanmerkning. Dersom du er i denne situasjonen og er desperat etter å få låne penger raskt kan et godt forslag være å søke hos en annen aktør som låner ut relativt små lån ofte til en vesentlig høyere rente enn der du fikk avslag. Ofte kan du få godkjent lån der selv om du fikk avslag hos en annen aktør.

 

Vi vil også forsøke å gjøre deg oppmerksom på hvilket ansvar du påtar deg ved å ta et forbrukslån. Dersom du er litt udisiplinert eller har meget stram økonomi kan dette fort skape et behov for å ta opp stadig nye lån for å dekke løpende avdrag på allerede løpende forbrukslån. En slik negativ sirkel bør du for enhver pris unngå og dersom du allerede er havnet der bør du ta tak i situasjonen så fort som mulig.

 

Dersom du har mulighet til å stille sikkerhet for et forbrukslån med pant i bolig er det normalt mest fornuftig å ta opp et vanlig lån med sikkerhet i bolig i din lokale bank. Mange synes imidlertid dette er en svært tungvinn prosess på flere måter og dersom behovet som ligger i bunn er misligholdte regninger kvier mange seg for å ta denne turen. Da kan en kortsiktig forbrukslån være et bedre alternativ enn å ikke foreta seg noe som helst. Forøvrig er etableringsomkostningene på de fleste usikrede forbrukslån ofte lavere enn på et sikret banklån. Dette har gjerne flere årsaker men den største forskjellen er at pantet må tinglyses ved et sikret lån. Dette medfører en betydelig engangskostnad og derfor kan et forbrukslån faktisk være mer lønnsomt til tross for vesentlig høyere rente dersom du vet at du vil være i stand til å innfri lånet i løpet av kort tid.


Copyrighted content. All Rights Reserved.